Dedikace projektu

Projekt "Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru" (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

The project "Center for Tumor Ecology - Research of the Cancer Microenvironment Supporting Cancer Growth and Spread" (reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785) is supported by the Operational Programme Research, Development and Education.