Jednotlivé instituce

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

1. lékařská fakulta UK byla založena v roce 1348 jako jedna ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy. Současnost 1. lékařské fakulty UK charakterizuje moderní přístup ke vzdělávání nové generace lékařů a dalších odborníků ve zdravotnictví i vědecko-výzkumná činnost na špičkové úrovni - fakulta je významným centrem lékařského a biomedicínského výzkumu v ČR.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta UK se zabývá výzkumem v širokém spektru environmentálních, geologických, chemických a biologických disciplín. Sekce biologie sdružuje 11 kateder, které svým zaměřením pokrývají široké spektrum biologických oborů včetně buněčné biologie, ekologie, genetiky, mikrobiologie, molekulární biologie.

Projektu se budou účastnit výzkumné týmy z Katedry buněčné biologie a Katedry genetiky a mikrobiologie, které jsou situované v nově vytvořeném Biomedicínském a biotechnologickém centru BIOCEV ve Vestci u Prahy, který je společným pracovištěm UK Praha a Akademie věd ČR.

Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i.

Ústav molekulární genetiky AV ČR se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti buněčné a molekulární biologie a genetiky. Svou činností přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. V současné době na ústavu působí celkem 29 výzkumných skupin v oblastech molekulární a buněčné biologie, molekulární imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky, studia onkogenů, vývojové molekulární biologie, strukturní biologie a receptorové signalizace.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, v.v.i. 

Pracoviště je specializovanou mezinárodně respektovanou jednotkou disponující preklinickými zvířecími modely a kompletním zázemím pro jejich výzkumné využití (veterinární chirurgie, zobrazovací metody, specializované laboratoře pro proteomiku, genetické manipulace, tkáňové inženýrství). Účastna v projektu bude zejména Laboratoř aplikovaných proteomových analýz.