KONTAKT 

CENTRUM NÁDOROVÉ EKOLOGIE 
výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru
Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Příjemce: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Číslo výzvy: 02_16_019
Výzva č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP 

Další stránky informující o projektu ZDE.


prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK
U Nemocnice 3, Praha 2, 128 00 Česká Republika

E-mail: 
karel.smetana@lf1.cuni.cz

Telefon
+420 224 965 780

Prosíme, vyplňte kontaktní formulář.