cs

BMC Cancer

28.09.2022

The expression profiles of CD47 in the tumor microenvironment of salivary gland cancers: a next step in histology‑driven immunotherapy

Michal Votava, Robin Bartolini, Linda Čapková, Jitka Smetanová, Vachtenheim Jiří Jr, Martin Kuchař, David Kalfert, Jan Plzák, Jiřina Bartůňková, Zuzana Střížová

BMC Cancer 2022, 22, publikováno 28. září 2022