Medical Tribune

30.03.2021

Pokroky ve výzkumu nádorového mikroprostředí

Již v roce 2018 vydal americký FDA prohlášení, ve kterém mimo jiné vyzval farmaceutický průmysl k výzkumu nádorového mikroprostředí. Jedná se totiž, podobně jako je tomu třeba v případě korálového útesu, o velice živý a rozmanitý ekosystém. Přitom právě jeho nenádorové - "podpůrné" - buňky, jak se zdá, významným způsobem ovlivňují růst prakticky všech typů solidních tumorů i jejich metastazování. Ještě na podzim téhož roku vzniklo při 1. LF UK Centrum nádorové ekologie, které navázalo na předchozí výzkumné aktivity a danou problematikou se začalo zabývat komplexně.

Medical Tribune, ročník XVII, č. 5; 30. března 2021

Celý článek si můžete stáhnout níže.