Přednáška Dr. Kennetha J. Pienty

14.03.2023

Ve dnech 12. - 14. 3. 2023 na pozvání Centra nádorové ekologie (CNE) a Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) navštívil 1. lékařskou fakultu UK Dr. Kenneth J. Pienta z lékařské fakulty University Johnse Hopkinse, Baltimore, USA. Dr. Pienta je profesorem pro urologii, onkologii, farmakologii a molekulární vědy a chemické a biomolekulární inženýrství. Kromě toho působí ve funkci vědeckého ředitele Bradyho ústavu pro urologii (https://www.hopkinsmedicine.org/brady-urologyinstitute/) a spoluředitele Centra nádorové ekologie (https://cancerecology.com/). Dr. Pienta je předním odborníkem na nádorovou ekologii. Je autorem/spoluautorem téměř 800 vědeckých sdělení, která byla 55 000 x citována. Jeho Hirschův index je 115.

V malé posluchárně Anatomického ústavu přednesl sdělení The polyaneuploid cancer cell state: an ecologic view of why cancer is resistant to systemic therapies. V přednášce demonstroval molekulární mechanismy polyaneuplidizace nádorových buněk a jejich význam pro získání terapeutické resistence nádoru a jeho metastazování včetně opožděného metastazování po zdánlivém vyléčení pacienta. Presenčně se přednášky Dr. Pienty účastnilo téměř 50 odborníků z univerzitních i akademických pracovišť z celé České republiky. Dalších 100 diváků se připojilo vzdáleně pomocí internetu.

V diskuzích Dr. Pienta ocenil výsledky získané při řešení projektů CNE a NÚVR při studiu ekosystémů nádorů, zejména kožního maligního melanomu a glioblastomu, kde se nabízí možnost oboustranně výhodné spolupráce s jeho laboratoří a výhledově i možnost společných projektů a výměny studentů doktorských studijních programů s postdoků.

K. Smetana
A. Šedo

Přednáška ke stažení zde: