Technologie

Vysokoprůchodový sekvenátor Illumina NextSeq 500

NGS sekvenátor umožňující v jednom běhu přečíst až 400 miliónů čtení s délkou od 75 bází (jednostranná čtení) do 2 x 150 bází (párová čtení).

Illumina BeadStation 500

zařízení ke zpracování transkripčních a genotypovacích čipů značky Illumina


Affymetrix GeneChip 3000 7G

zařízení ke zpracování transkripčních a genotypovacích čipů značky typu Affymetrix/Thermo Fisher Scientific

RT-qPCR systém Roche LightCycler 480

pro přesnou kvantifikaci RNA a DNA pomocí polymerázové řetězové reakce.


Droplet-digital PCR (ddPCR) systém Bio-Rad QX200

pro přesnou a absolutní kvantifikaci RNA a DNA pomocí droplet-digital PCR.

Sciex TripleTOF 5600+ and Sciex QTRAP 5500

Proteomové analýzy za využití hmotnostních spektrometrů Sciex TripleTOF 5600+ and Sciex QTRAP 5500 spojených s kapalinovou chromatografií Eksigent nanoLC 425.


Luminex 200 Multiplexní imunoanalyzátor